La Fassina

CRITERIS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL I SENSIBILITZACIÓ A LA MASIA LA FASSINA

- Utilitzem d' energia fotovoltaica per aconseguir uns consums sostenibles.

- Tractem biològicament les aigües residuals (tancs sèptics biològiques).

- Fem servir tots els productes respectant el medi ambient (agrícoles, desinfectants, pintures, etc).

- Actuem respectuosament amb la fauna.

- No fer foc, només en llocs habilitats per a tal efecte.

- No demanar més fulletons dels necessaris, no distribuir-los indiscriminadament.

- Per l' arribada de grups grans, millor amb la mínima quatitat de vehicles possible.

NORMATIVA "AMBIENTAL" DE LA CASA O RECOMANACIONS

- Fer ús responsable de l' aigua.Per estalviar aigua procurar que les aixetes queden ben tancades, estirar la cadena del wc amb control, no cal buidar sempre tot el dipòsit.

- Procurem no fer molt de soroll per no molestar la fauna.

- No llençar escombraries sense control ,deixar-les sempre als contenidors de recollida selectiva.

- Queda prohibit en totes les activitats tirar confeti de paper, roba i plàstic. Estem a la natura i no és possible netejar-ho ni desfer-ho.

- També s' han d' utilitzar cendrers o similar per deixar totes les burilles. Hi ha perill d'incendis.

- Respectar el patrimoni. No desmuntar els marges de pedra .

- Per al bon funcionament dels tancs sèptics biològics, llençar tots els papers del wc a la paperera.

- No arrancar flors ni branques.

CRITERIS DE GESTIÓ AMBIENTAL A LA NATURA

- Caminar per senders amb senyalització. No caminar per sobre la vegetació trepitjant-la per fer dreceres.

- Evitem trepitjar els sembrats que ens trobem, la pagesia us ho agrairà.

- No arrancar flors ni branques.

- No acampar per lliure.

- Respectar el patrimoni. No desmuntar marges de pedra ni parets de masies enrunades.

- Respectar i cuidar l’aigua de fonts, basses naturals, etc. No molestar als amfibis remenant fonts i basses. No llençar sabons, residus ni productes contaminants a l’ aigua. No deixar rajar l’aigua de les fonts més del necessari.

- Evitar zones de nidificacions d’aus durat època de cria o nidificació.

- Si es porten gossos, han d’anar lligats perquè no molestin a persones o animals.

NORMES BÀSIQUES EN RUTES GUIADES

EL GUIA EN LA PRESA DE CONTACTE AMB ELS CLIENTS EXPLICARÀ AMB TOT DETALL EN QUÉ CONSISTEIX L´ACTIVITAT, TANT DEL TRAÇAT (DISTÀNCIA, DESNIVELLS, DIFICULTATS, HORARIS, ETC), COM EL QUE S´EXPLICARÀ I QUE VEURAN.

1 – DURANT L’ACTIVITAT LA RESPONSABILITAT I LA PRESA DE DECISIONS CORRESPON AL GUIA EN LA SEVA TOTALITAT, DONAT EL SEU NIVELL D' EXPERTESA.

2 – DURANT EL TRAJECTE NO AVANÇAREM MAI AL GUIA.

3 – EN CAS D’ACCIDENT OBEIRAN AL GUIA EN TOT EL QUE DIGUI .

4 – EL GRUP NO HA D’ANAR MAI SEPARAT.

5 – SI UN CLIENT DURANT UNA ACTIVITAT DECIDEIX TORNAR SOL ALS COTXES, PER EL MOTIU QUE SIGUI, O BE TORNEM TOTS AMB ELL O SI LA PERSONA INSISTEIX ,SE LI HA DE COMUNICAR QUE HO FA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT I SI POT SER PER ESCRIT ( EN CAS QUE SIGUI MAJOR D’EDAT).

6 - ELS CLIENTS QUE TINGUIN PERILLS POTENCIALS PER MALALTIES (AL.LÈRGIES, FÒBIES, ASMA , PROBLEMES TIPUS CARDÍAC ETC.) , HO HAN DE COMUNICAR AL GUIA PERQUÈ HO TINGUI EN COMPTE I AIXÍ PUGUI ADAPTAR ELS HORARIS I RITMES DE CAMINAR AL GRUP.

7- EL GUIA US RECOMANARÀ EL NIVELL DE SOROLL GENERAT PEL GRUP AIXÍ COM EL COMPORTAMENT CÍVIC DELS VISITANTS ENVERS L'ENTORN.

QUE NECESSITAREU ?

1 – MOTXILLA

2 – PREFERENTMENT BOTES DE TRESC . EN EL CAS DEL GARRAF ÉS IMPRESCINDIBLE QUE LES BOTES NO TINGUIN LA SOLA LLISA PER TAL DE NO RELLISCAR.

3 – CANTIMPLORA AMB 1 LITRE D’AIGUA MÍNIM.

4 - ULLERES DE SOL , BARRET I PROTECCIÓ SOLAR.

5 – RELLOTGE I TELÈFON.

6 – MILLOR JAQUETA IMPERMEABLE (PER SI HI HA CANVIS DE TEMPS) I PANTALONS LLARGS.

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE A LES ACTIVITATS

- Totes les activitats que s’ofereixen amb guia estan directament relacionades amb el medi natural. És a dir, estem pendents sobretot de la meteorologia, en cas de rutes a peu.

Si el dia sabem que és plujós però no hi ha una tempesta, l’ activitat es du a terme, estan ambdues parts d’acord i per suposat utilitzant roba adequada per l’activitat .

En cas de ser inviable fer la ruta, es trasllada l’ activitat a un altre dia.

- En cas que els clients vulguin fer una ruta amb el seu propi vehicle, seguint al vehicle del guia, no es canvi el dia de l’ activitat.

- Tant les reserves com qualsevol canvi de dia en les activitats, sempre es d’acord entre l’ empresa i els clients a través de correu electrònic o telèfon.